Počet bodov:
Popis:  9b

Vodička sa nešiel do Nemecka flákať, ale seriózne študovať. Jedna z vecí, ktorou sa zaoberá, sú vodotesné čísla. Dvojica kladných celých čísel \((a,b)\) sa nazýva vodotesnou, ak pre ňu existuje celé číslo \(d \ge 2\) (nazývané tesnenie) také, že \(a^n + b^n +1\) je deliteľné číslom \(d\) pre všetky kladné celé čísla \(n\). Nájdite všetky dvojice vodotesných čísel.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.