Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko sa už chystá na prázdniny späť na Slovensko. Potrebuje si však zbaliť polynómy, ktoré študuje. Tie už ako vždy postrácal po svojom pracovisku. Pomôžte Maťkovi nájsť jeho polynómy. Nájdite všetky polynómy s reálnymi koeficientami \(P(x)\), pre ktoré existuje polynóm s reálnymi koeficientami \(Q(x)\) taký, že pre všetky prirodzené čísla \(n\) platí \[P(1)+P(2)+\dots+P(n)=P(n)Q(n).\]

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.