Počet bodov:
Popis:  9b

V trojsten stánku na Náboji sa vyzbieral nepárny počet mincí na pokrytie výrobných nákladov. Keďže decká na Náboji počítajú, tak Slavo a Miro nemajú čo robiť. Vysypali teda mince na stôl, pričom niektoré zostali otočené hlavou hore a iné znakom hore. V každom ťahu otočili toľko mincí, koľký je to práve ťah, teda v prvom jednu mincu, v druhom dve atď. Ukážte, že je možné otáčať mince tak, aby v jednom momente boli mince otočené tou istou stranou, bez ohľadu na to, ako boli pootáčané na začiatku.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.