Počet bodov:
Popis:  9b

Tomáš triedil trojsten bufky, keď si všimol, že dodávateľ na každú zo \(100\) bufiek dopísal identifikačné číselko od \(1\) do \(100\). Každá trojsten bufka dostala iné číslo. Avšak niektorých \(k\) bufiek už bolo predaných a tieto Tomáš nenašiel. Je možné bez ohľadu na to, ktoré bufky boli predané, vybrať zo zvyšných nepredaných bufiek \(k\) takých, že súčet ich čiselok je \(100\), ak (a) \(k=9\)? (b) \(k=8\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.