Počet bodov:
Popis:  9b


Kika si kúpila poncho v tvare lichobežníka. Na lichobežníku \(ABCD\) so základňami \(AB\) a \(CD\) ležia na uhlopriečkach \(AC\) a \(BD\) po rade body \(P\), \(Q\) tak, že platí \(|\sphericalangle APD|\) = \(|\sphericalangle BQC|\). Ukažte, že platí \(|\sphericalangle AQD|\) = \(|\sphericalangle BPC|\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.