Počet bodov:
Popis:  9b

Kubko sa registruje na internetovú stránku. Aby dokázal, že nie je robot, musí nájsť úsečky rovnakej dĺžky.

V trojuholníku \(ABC\) platí \(|\sphericalangle BAC| = 60^\circ\). Nech \(N\) je priesečník priamky \(AC\) a osi strany \(AB\) a nech \(M\) je priesečník priamky \(AB\) a osi strany \(AC\). Dokážte, že \(|CB| = |MN|\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.