Počet bodov:
Popis:  9b

Na svojom tanieri našiel Jožo nakreslený štvoruholník \(ABCD\), ktorý mal strany \(AB\) a \(CD\) rovnobežné. Na uhlopriečke \(AC\) bol v strede vyznačený bod \(S\). Jožo si všimol, že trojuholníky \(ABS\) a \(ACD\) majú rovnaký obsah a hneď vyhlásil, že priamka \(DS\) je preto rovnobežná s priamkou \(BC\). Mal Jožo pravdu? Ak áno, ako na to prišiel? Ak nie, prečo?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.