Počet bodov:
Popis:  9b

Vo videohre sa zlodejka Robber-ta vlámala do banky. Našla tam \(120\) vriec, v každom je po \(100\) rovnakých mincí. Avšak len jedno vrece je plné strieborných mincí. Mince v ostatných vreciach sú bezcenné, ale sú na nerozoznanie od strieborných. Vie, že strieborná minca váži \(9\) gramov a bezcenná váži \(10\) gramov. Robber-ta je ale na lúpež pripravená – kúpila si v Kanianke vreckovú váhu. Lenže, ako možno od kanianskej váhy očakávať, jej nosnosť je len \(1000\) gramov. V jednom kroku môže Robber-ta položiť na váhu ľubovoľné množstvo mincí (nie nutne z rôznych vriec) a váha ukáže ich celkovú hmotnosť. Ak však Robber-ta položí na váhu väčšiu hmotnosť ako \(1000\) gramov, váha sa pokazí, nič neukáže, exploduje a Robber-ta prehrá. Nájdite najmenší počet krokov, ktorý Robber-ta zaručene potrebuje na to, aby zistila, ktoré vrece obsahuje strieborné mince.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.