Počet bodov:
Popis:  9b

Obdobie šaškovania a turnajov sa skončilo! Turci na čele s novým sultánom Kebabom Muhammadom Sulejmanom tiahli do vojny proti nášmu Uhorskému kráľovstvu. Urýchlene boli vydané rozkazy, aby Ákosovi podriadení začali namiesto zapatrošenej čabajky hľadať všetkých bojaschopných mužov. Nájdite ich! A rýchlo! Nech sa môžeme čo najskôr vrátiť k hľadaniu klobásky maďarskej stratenej.

Nájdite všetky trojice reálnych čísel \((a,b,c)\), pre ktoré platí: \[\begin{aligned} a-b+\frac{1}{c}&=1526,\\ b-c+\frac{1}{a}&=1526,\\ c-a+\frac{1}{b}&=1526.\end{aligned}\]

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.