Počet bodov:
Popis:  9b

Magalhães má troch hlavných kormidelníkov iniciálkami L O a Ď, ktorým potrebuje vyplatiť mzdu za ich rovnomernú plavbu. Každému chce zaplatiť podľa toho, ako zodpovedne si svoju prácu plnil.

Nájdite všetky usporiadané trojice kladných celých čísel \((a,b,c)\), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

  • každé dve z čísel \(a\), \(b\), \(c\) sú nesúdeliteľné;

  • číslo \(a\) delí \(a+b+c\);

  • číslo \(b\) delí \(a+b+c\);

  • číslo \(c\) delí \(a+b+c\),

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.