Počet bodov:
Popis:  9b

S doplnenými zásobami sa hneď plaví lepšie. Niet preto divu, že Magalhães svižne oboplával Patagóniu, až sa dostal k zvláštnemu lichobežníkovému súostroviu. Pomôžte mu zistiť, pod akým uhlom sa má teraz vydať, aby bezpečne preplával medzi ostrovmi.

Je daný lichobežník \(ABCD\) so základňami \(AB\) a \(CD\), ktorého uhlopriečky sa pretínajú v bode \(P\). Vieme, že platí \(|BC|=|DP|\) a \(|AB|=|CP|\). Navyše \(BD\) je osou uhla \(ABC\). Vypočítajte veľkosť uhla \(DAB\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.