Počet bodov:
Popis:  9b

Hazard je jedna z najstarších voľnočasových aktivít, akej sa kedy ľudstvo venovalo. Historické pramene uvádzajú, že už počas ranej doby kamennej prevádzkovali kmeňoví šamani nasledovnú hru:

Šaman položí na stôl tri obrovské mamutie lebky. Každý hráč si musí nezávisle vybrať práve jednu z nich a hodiť do nej jeden mamutí chvost – vtedajšie platidlo, bolo ho dokonca možné deliť na zlomky. Následne šaman skontroluje, či sú všetky počty mamutích chvostov v lebkách rôzne. Ak je v niektorých lebkách rovnako chvostov, mamutie chvosty sa vrátia hráčom a hra sa začne odznova. Ak sú počty v každej lebke iné, zistí v ktorej lebke je najmenej mamutích chvostov. Hráči, ktorí vložili svoje mamutie chvosty do tejto lebky sú výhercovia hry a získajú od šamana dva mamutie chvosty, plus si rozdelia mamutie chvosty z lebky, v ktorej bolo najviac chvostov. Chvosty z najprázdnejšej aj strednej lebky si ponecháva šaman. Pomôžte šamanovi zistiť, pre aké počty hráčov sa mu oplatí hru prevádzkovať1.


  1. Śamanovi sa oplatí hru prevádzkovať ak pri veľkom počte odohratých hier získa v priemere viacej mamutích chvostov, ako stratí.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.