Počet bodov:
Popis:  9b

Prvou formou umenia, ktorú ľudstvo kedy vytvorilo, boli graffity. Ak neveríte, stačí sa zamyslieť, čo sa nám zachovalo po pravekých ľuďoch. Neboli to žiadne symfónie, olejomaľby ani básne. Boli to čarbanice na čerstvo zateplených stenách jaskyne. Najznámejšia z tých, ktoré sa zachovali do dnešných dní, zobrazuje vypätý moment z lovu mamutov. Vyzerá nasledovne:

Základom je ostrouhlý trojuholník \(ABC\). Body \(D\) a \(E\) sú pätami výšok postupne na stranu \(BC\) a na stranu \(AC\). Priesečník priamok \(AD\) a \(BE\) je označený ako \(H\). Priamka cez bod \(H\) pretína úsečku \(BC\) v bode \(P\) a úsečku \(AC\) v bode \(Q\). Bod \(K\) leží na úsečke \(BE\) tak, že priamka \(PK\) je kolmá na \(BE\). Podobne, bod \(L\) leží na úsečke \(AD\) tak, že priamka \(QL\) je kolmá na \(AD\). Dokážte, že priamky \(DK\) a \(EL\) sú rovnobežné.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.