Počet bodov:
Popis:  9b

Tí, ktorí dávali na hodinách výchovy umením pozor, si iste pamätajú, že impresionizmus ako umelecký smer vznikol koncom 19. storočia. Pravda je však niekde úplne inde. Totižto slovo „impresionizmus“ vychádza z francúzskeho impress – zapôsobiť. Lenže už ľudia z rodu homo neanderthalensis sa snažili zapôsobiť na svoje súkmeňovkyne. Napríklad táto jaskynná maľba z obdobia raného praveku je jasným dôkazom toho, že už istý Kameň sa umením pokúšal zapôsobiť na svoju milú, a teda bol prvým impresionistom. Veď posúďte sami:

Kameň nakreslil na stenu jaskyne pre svoju drahú štvorec \(LOVE\) s hranou dĺžky \(l\). Potom dokreslil bod \(A\) mimo štvorca tak, aby mu vznikol rovnostranný trojuholník \(AVE\). Následne opísal trojuholníku \(ALO\) kružnicu \(k\) a jej stred nazval \(S\). Aký je pomer dĺžky \(l\) ku dĺžke strany \(|SL|\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.