Počet bodov:
Popis:  9b

Marcel našiel doma legendárny prístroj menom sušička. Keďže nevedel čo s ňou, či je bezpečná a čo vôbec, tak nenechal nič na náhodu a rozhodol sa ju odniesť do FKS. Sušičku vložil do hermeticky uzavretej dekontaminačnej nádoby tvaru obdĺžnika \(ABCD\).

Majme obdĺžnik \(ABCD\) s rozmermi \(|AB|=\SI{12}{\deci\metre}\) a \(|BC|=\SI{10}{\deci\metre}\). Vo vnútri obdĺžnika \(ABCD\) ležia body \(E\) a \(F\) tak, že \(|BE|=\SI{9}{\deci\metre}\), \(|DF|=\SI{8}{\deci\metre}\) a priamky \(BE\) a \(DF\) sú rovnobežné. Taktiež sú rovnobežné aj priamky \(EF\) a \(AB\). Ďalej ešte vieme, že priamka \(BE\) pretína úsečku \(AD\) v jej vnútornom bode. Na to, aby Marcel nádobu otvoril, potrebuje od Teba niečo vedieť. Aká je dĺžka \(|EF|\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.