Počet bodov:
Popis:  9b

Všetci boli veľmi potešení z výkonu sušičky, a teda začali riadne oslavovať. Malá miestnosť však nie je ideálna na oslavy, a tak sa stalo, že nejaký Adam zhodil pokladničku z bufetu na zem. Následne bufetár Kubo pokojným hlasom vyhnal všetkých okrem Niny z miestnosti, aby niektorý z tých žobrákov neukradol rozsypané peniaze. Namiesto rýchleho upratania mincí späť do kasičky sa však Kubo s Ninou začali hrať finančnú hru. Pochopiteľne, iné semináre využili túto situáciu a sušička pri tom nepozorovane zmizla...

Na špinavom FKSáckom koberci sú dve kôpky – každá obsahuje nenulový počet mincí. Kubo začína hru, a potom sa s Ninou striedajú v ťahoch. Hráč si vo svojom ťahu vyberie kôpku s párnym počtom mincí a presunie z nej polovicu mincí na druhú kôpku. Hru prehráva hráč, ktorý už nemôže urobiť ďalší ťah. Pomôžte Kubovi v závislosti od úvodného počtu mincí na kôpkach určiť či má víťaznú stratégiu1 on alebo Nina.


  1. Hráč má v hre víťaznú stratégiu, ak vie vyhrať bez ohľadu na to, ako hrá jeho protivník

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.