Počet bodov:
Popis:  9b

Na rozdiel od Sparty Aténski predstavitelia dbali na to, aby ich bojovníci – hopliti, mali nielen krásne vyšportované telá, ale aj bystrú a rozhľadenú myseľ. Tento ideál súladu fyzickej a duševnej krásy, nazývaný tiež Kalokagatia, bol pre Aténsku spoločnosť nesmierne dôležitý. Aj preto dávali svojim vojakom pred jedlom vždy nejakú mentálnu rozcvičku, ktorú museli vyriešiť, aby sa mohli dosýta najesť. Jedlo si museli zaslúžiť. Z dobových rytín a malieb na urnách sa nám dochoval tento príbeh:

Múdry generál Perikles raz prišiel za svojimi vojakmi, ktorí práve obedovali fazuľu s tradičným gréckym nekysnutým chlebom – pitou, ktorý bol v tvare trojuholníka so stranami dĺžok \(15\), \(20\) a \(25\) cm ako na obrázku. Skôr, ako sa vojak stihol do pity pustiť, prišiel za ním Perikles a ostrým nožom mu odrezal z každého rohu kúsok v tvare rovnoramenného trojuholníka s dĺžkou ramien \(5\) cm a povedal vojakovi: „Ak by si chcel tieto kúsky zjesť, drahý spolubojovník, budeš mi musieť najprv povedať, koľko z pity ti ostalo. Odpovieš mi však nesprávne, hodím celú pitu mačkám, ktoré už nervózne žobrú pod tvojimi nohami.“

Skúste sa teraz aj vy zamyslieť nad danou úlohou a zistite obsah plochy, ktorá vojakovi ostala. Podarí sa vám to alebo vašu porciu hodia mačkám?

image

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.