Počet bodov:
Popis:  9b

Dante pokrýval so svojou firmou okrajovú časť ekonomického záujmu. Mal za úlohu riešiť problémy, ktoré sa občas v meste vyskytli. Matematické problémy. Aj napriek nepočetnej cieľovej skupine sa mu darilo, pretože jeho zákazníci boli zámožní a dobre mu platili. Napríklad taký admirál Ulysses S. bol celkom grand. To znamená, že dobre platil. Nerád však za muníciu, preto si zavolal Danteho agentúru, aby mu vyriešila tento problém:

Na mori – pozri obrázok – sa nachádza na neznámom mieste loď tvaru T-čka – ako na obrázku – pričom však môže byť ľubovoľne otočená. „Na koľko najmenej políčok potrebujem vystreliť,“ pýtal sa admirál Ulysses S., „aby som s istotou trafil loď v mori bez ohľadu na to, kde sa nachádza? A poriadne mi aj zdôvodnite, že na menej výstrelov mi to nie vždy vyjde, nebudem tu predsa plytvať muníciou!“

image

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.