Počet bodov:
Popis:  9b

Dante sa už-už chcel prevaliť na druhý bok, keď mu zazvonil telefón. „Mačka spadla do vírivky. Nasoľ chechtáky. Dnes v noci v Central Parku,“ zavrčal hlas jeho partnera Krumpľa. Dante zavrčal a zložil.

V tú noc sa chystala prestrelka medzi všetkými gangami v Central Parku a Dante to neplánoval nechať tak. V časoch detektíva Danteho si Hippies presadili svoje a Central Park bol prerobený do tvaru nekonečnej štvorčekovej siete, kde uprostred každého vrchola stál strom – považujeme ho za bod. Všetci členovia gangov – dokopy \(2020\) členov – sa rozostavili po sieti. Každý si chce vybrať jeden strom, zoťať ho a postaviť sa na jeho peň. Keďže však nikto nechce, aby mu nepriatelia – alebo hoci aj priatelia – zmizli z dohľadu, chcú sa rozostaviť tak, aby úsečka spájajúca ľubovoľných dvoch gangsterov neprechádzala žiadnym stromom ani pňom s iným gangstrom. Dante sa poškriabal na hlave a zamyslel sa: existuje vôbec také rozostavenie? Svoje tvrdenie zdôvodnite.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.