Počet bodov:
Popis:  10b

Dante nemal čas vypĺňať súdne dokumenty, lebo ho čakala nočná nasáľačka. Revolver mal pripravený na najhoršie a jeho kokosáky ho ťažili v kapsách. Ako kráčal ulicou, zniesol sa pred neho muž s mechanickými krídlami a vyhŕkol: „Dante! Štváč Ernest sa dozvedel, že sa ho dnes v noci chystáme čapnúť! Zobral melanž a zdrhol lietadlom!“ „Tak to teda nie,“ zavrčal Dante. „Kúp si lístky, Watson, lebo nasadáme... do biznis triedy.

Štváč Ernest uteká pred \(62\) policajtmi, ktorí ho prenasledujú po leteckej sieti USA. V USA je \(2020\) letísk, pričom medzi niektorými dvojicami letísk sú obojsmerné letecké spojenia. Každé spojenie spája práve dve letiská a medzi každými dvoma letiskami sa dá prepraviť využitím najviac dvoch leteckých spojov.

Počas prvého dňa sa \(62\) policajtov ľubovoľne rozmiestni po letiskách v USA, kľudne aj viacerí na to isté letisko. Potom cez prvú noc na niektoré letisko pricestuje Štváč Ernest, podľa svojej voľby. Po celý čas (teda už aj v prvú noc) majú Ernest aj prenasledovatelia informácie o polohách všetkých zúčastnených. Každý deň sa môže (ale aj nemusí) každý prenasledovateľ presunúť pomocou jedného leteckého spojenia z jeho letiska do nejakého iného letiska. Každú noc sa môže (ale nemusí) Štváč Ernest presunúť na iné letisko pomocou jedného leteckého spojenia. Ak sa nejaký policajt nachádza na letisku naraz so Štváčom Ernestom (je jedno či cez deň alebo v noci), Štváč Ernest je okamžite zatknutý. Dokážu policajti zatknúť Štváča Ernesta bez ohľadu na jeho stratégiu cestovania a bez ohľadu na to, ako vyzerajú letecké spojenia medzi letiskami v USA?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.