Počet bodov:
Popis:  9b

Po tom ako Kubko krvopotne dokončil štúdium na MatFyze, rozhodol sa vybrať sa na dovolenku do Japonska. A veru, že sa aj vybral. Cestovnou kanceláriou, ktorá mala takéto pekné logo. Jeden by povedal, že by sa z neho dala spraviť aj pekná úloha...

Je daný pravidelný1 šesťuholník \(ABCDEF\) s obsahom \(1 \, \rm{cm}^2\). Priamky \(CD\) a \(EF\) sa pretnú v bode \(G\). Nájdite obsah trojuholníkov \(ABG\) a \(BCG\).


  1. všetky strany sú rovnaké a všetky uhly sú rovnaké↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.