Počet bodov:
Popis:  9b

Keď Kubko pristál v Tokiu, bol ohúrený. Všade okolo videl pokémonov, a to dokonca aj takých, o ktorých ani samotný Jožo nepočul. Nedávny rozmach pokémonov dospel až do štádia, keď pre každé kladné celé číslo existoval práve jeden pokémon. Dokonca, sa medzi pokémonmi rozmohol špeciálny druh evolúcie, v ktorom sa z dvoch pokémonov stane jeden nový. V starom chráme našiel Kubko o tejto evolúcii nasledovné zápisky:

  1. \(a \otimes a = a + 2\),

  2. \(a \otimes b = b \otimes a\),

  3. \(\dfrac{a \otimes (a+b)}{a \otimes b} = \dfrac{a+b}{b}\).

Rozlúštil, že \(a \otimes b\) značí číslo pokémona, ktorého dostaneme spojením pokémonov s číslami \(a\), \(b\). V zápiskoch sa teda píše:

  1. Keď spojíme dvoch pokémonov s rovnakým číslom, výsledkom je pokémon s číslom o \(2\) väčším.

  2. Pri spájaní dvoch pokémonov nezáleží na poradí, v ktorom ich spájame.

  3. Pre ľubovoľné kladné celé čísla \(a\), \(b\) platí: Ak zoberieme číslo pokémona vzniknutého spojením pokémonov s číslami \(a\), \(a+b\) a vydelíme ho číslom pokémona vzniknutého spokením pokémonov \(a\), \(b\), dostaneme rovnaké (racionálne) číslo ako \((a+b)/b\).

Pokémona s akým číslom dostaneme, ak spojíme pokémonov Wartortle (číslo \(8\)) a Charmeleon (číslo \(5\))?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.