Počet bodov:
Popis:  9b

Na hoteli Kubka ako nového učiteľa čakala prvá prednáška tohto školského roku. Dištančné vzdelávanie je však sviňa. Keď sa Kubko snažil nakresliť zadanie geometrickej úlohy na jednej internetovej stránke, ktorá poskytuje zdieľanú tabuľu, zistil, že to nie je žiadna sranda. Kružnice sa tam kreslia vážne blbo. A ešte k tomu vpísať trojuholníku kružnicu? No nazdar!

Aplikácia dovoľuje robiť nasledovné kroky:

  1. Vyznačiť bod v rovine, na priamke, na kružnici, na priesečníku dvoch útvarov alebo dotykový bod.

  2. Vyznačiť dva body a narysovať nimi priamku.

  3. Vyznačiť dva body \(K\), \(L\) a jednu z dvoch polrovín určenej priamkou \(KL\) a narysovať kružnicu, ktorá je vpísaná do štvorca so stranou \(KL\), ktorý sa nachádza vo vyznačenej polrovine. (V tomto kroku sa narysuje len kružnica, štvorec ani stred kružnice sa nenarysuje.)

Vie pomocou uvedených krokov vpísať Kubko do trojuholníka \(ABC\) kružnicu, a to bez ohľadu na voľby bodov \(A\), \(B\), \(C\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.