Počet bodov:
Popis:  9b

„Buď pozdravený, muž zákona,“ vyšlo z úst náčelníka Komančov Mocného Sysľa počas toho, ako Sgt. Peppera obkľúčili ale dva tucty Indiánov. „Ďakujem Ti, že si reagoval na našu výzvu v poli a prišiel sem. Pokrvný brat musí pokrvnému bratovi pomôcť. Naša jednotka včera zajala 47 zlatokopov a moji náčelníci si potrebujú rozdeliť ich skalpy.“

Komanči majú \(47\) skalpov. Piati náčelníci – Tuarego, Pacahuti, Winnetou, Apasuke a Komanke – si chcú tieto skalpy rozdeliť, pričom Tuarego aj Pacahuti chce párny počet skalpov (aj \(0\) je párne číslo) a Winnetou, Apasuke a Komanke chcú nepárny počet. Koľkými spôsobmi si vedia náčelníci skalpy medzi sebou rozdeliť? Skalpy sú nerozlíšiteľné, čiže dva spôsoby považujeme za rôzne, ak aspoň jeden náčelník má v nich rôzne počty skalpov.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.