Počet bodov:
Popis:  9b

Po skonkretizovaní sa dvere otvorili a my sme vstúpili dnu. Žiaľ, neviem slovami opísať kráľovstvo Abstrakcie. Bolo veľké, asi, a celé akoby dokrkvané. To nehovorím o ošúchaných stenách, ale o zakrivenom časopriestore. Počet rozmerov sa nedal vyjadriť číslom, ale iba písmenkom. Pred očami nám tancovali obory hodnôt rôznych funkcií a multidimenzionálne dvanásťsteny. Vydali sme sa pokrútenou cestičkou a snažili sme sa vnímať toho čo najmenej, aby nám nevybuchli mozgy. Žiaľ, Abstrakcia začala pôsobiť aj na nás. Keď Krutitruľo vytiahol krabičky džúsu, zhrozene zakrútil ušami. Počet krabičiek sa stal arbitrárnym, a aby sme neumreli od smädu, museli sme ho rýchlo skonkretizovať na niečo rozumné. Konkretizovanie je však ošemetná záležitosť aj s potrebným vybavením, keďže nikdy neviete, aká podmienka alebo pravidlo na vás vyskočí.

Krutitruľo mal nejaké prirodzené číslo \(a\). Nepáčilo sa mu, tak v ňom poprehadzoval cifry, čím vzniklo číslo \(b\). Rozdiel \(a - b = 111\ldots1\) pozostáva iba z cifier \(1\). Koľko najmenej jednotiek môže číslo \(a\) obsahovať?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.