Počet bodov:
Popis:  9b

Plavba bola pohodlná a my sme rýchlo zaspali. Keď však z oblohy zostúpil Stefan-Boltzmannov zákon a namiesto neho sa tam vyhupli Fresnelove rovnice, Jubilár opatrne vstal a špľach! do vody. Preplával na breh Červenej rieky, kde ho čakal zástup Legendrových polynómov vyzbrojených kušami, a ukázal im prstom na našu bezbrannú plť. Polynómy sa zaškerili (teda asi, ja som práve spal, čiže som ich nevidel) a vypustili smrtiacu salvu šípov. Keďže však chcú šetriť muníciou, nakreslili si najskôr plánik toho úseku rieky a zamierili iba na také miesta, aby si boli isté, že našu plť trafia.

Máme prázdnu tabuľku veľkosti \(7 \times 7\) štvorčekov. Koľko najmenej políčok musíme vyfarbiť na čierno, aby v tabuľke nebolo \(5\) prázdnych políčok, ktoré tvoria diagonály štvorca \(3 \times 3\) (ako na obrázku)?

image

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.