Počet bodov:
Popis:  9b

Snúbenica varila obed. Povedala si, že osie hniezda znejú fajn. Osie hniezdo vyzerá ako kružnica \(k_1\), ktorá sa nachádza vnútri kružnice \(k_2\), pričom obe kružnice majú spoločný stred. Na kružnici \(k_1\) ležia dva body \(A\), \(B\) tak, že \(AB\) nie je priemerom kružnice \(k_1\). Polpriamka \(AB\) pretína kružnicu \(k_2\) v bode \(C\). Dotyčnica ku kružnici \(k_1\) v bode \(A\) a dotyčnica ku kružnici \(k_2\) v bode \(C\) sa pretínajú v bode \(P\). Z bodu \(P\) spravíme druhú dotyčnicu ku kružnici \(k_2\), ktorá sa jej dotkne v bode \(D\) (kde \(D \ne C\)). Do kuchyne vletela osa Amoska Pichľavá, no deti jej neverili, že je skutočne osa. Dokážte, že \(AP\) je osou uhla \(BAD\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.