Počet bodov:
Popis:  9b

Vedúci išli na nákupy. V Kópe predávajú šošovicu balenú po \(p^2 - 1\) zrnkách, kde \(p\geq 5\) je prvočíšlo. Dokážte, že \(24\) vedúcich ši vie špravodlivo1 rozdeliť šošovicu bez ohľadu na to, ktoré balenie kúpia.


  1. T. j. každý vedúci doštane rovnako veľa zrniek šošovice.↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.