Počet bodov:
Popis:  9b

Mišovia kúpili chlieb. Keďže ši ho Mišovia nezvládli nakrájať v šupermarkete, tak ši ho mušia teda nakrájať nožom. Nôž je tupý a Mišovia šmatlaví, takže žiadne dva krajce chleba nemajú rovnakú výšku ani rovnakú hrúbku. Nech \(n \geq 2\) je celé číšlo označujúce počet krajcov chleba. Mišo ich uložil do chlebníka od najnižšieho po najvyšší zľava doprava. Každú minútu Mišovia vezmú nejaké dva šušedné krajce také, že ľavý krajec je širší a nižší než pravý, a vymenia ich.

Mišovia odmietli ješť chlieb, pokým nebude zoradený podľa hrúbky. Dokážte, že bez ohľadu na to, aké ťahy robia Mišovia, po konečnom počte minút nebudú môcť špraviť žiadny ďalší ťah a krajce budú vtedy zoradené vzoštupne podľa hrúbky zľava doprava.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.