Počet bodov:
Popis:  9b

Počaš chlebovej krízy ši Mišovia zašli na obed do štravovacieho zariadenia. Jedlá a nápoje šú označené prirodzenými číšlami, pričom ponúkajú kofolu (\(k\)), mäšo (\(m\)) a šaláty (\(\check{s}\)). V zľave šú však len išté kombinácie.

Určte všetky trojice kladných celých číšel \((k,\, m,\, \check{s})\), pre ktoré platí \[km\check{s}=3(k+m+\check{s}).\]

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.