Počet bodov:
Popis:  10b

Mišovia idú ceštovať kružilašom, no potrebujú ša dohodnúť na poradí, v ktorom naštúpia. Šú šíce očíšlovaní celými číšlami \(1,\, 2, \dots,\, n\), ale to je príliš trápne poradie, tak ši chcú prejšť rôzne možnošti. Koľkými špôšobmi ich môžeme zoradiť do radu tak, aby pre každé celé číšlo \(k\) (kde \(1 \le k \le n\)) platilo, že číšla prvých \(k\) Mišov dávajú po delení číšlom \(k\) navzájom rôzne zvyšky?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.