Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko našiel na svojej záhradke kôpky hliny, a preto si začal myslieť, že mu tam behá krtko. Ihneď začal premeriavať svoju trojuholníkovú záhradku a zisťovať, koľko tunelov musel krtko vykopať.

Uvažujme pravouhlý trojuholník \(ABC\) s pravým uhlom pri vrchole \(C\). Vpíšme doň štvorec tak, aby jedna jeho strana ležala na prepone trojuholníka \(ABC\). Jeho vrcholy ležiace na stranách \(BC\) a \(CA\) označme postupne \(E\) a \(F\). Nech úsečka \(CE\) je dlhá \(36\ \textrm{cm}\) a úsečka \(CF\) je dlhá \(48\ \textrm{cm}\). Vypočítajte dĺžku strany \(AB\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.