Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko úplne vysmädol a zmocnila sa ho ohromná túžba napiť sa. Zobral svoje nádoby a posnažil sa nabrať do nich čo najviac vodičky. Maťkove nádoby však majú veľmi neobvyklý tvar, takže to nebolo vôbec jednoduché.

Máme dva kužele s polomerom podstavy \(3\) a výškou \(8\). Ich osi symetrie zvierajú pravý uhol a pretínajú sa v bode, ktorý leží vnútri oboch kužeľov vo vzdialenosti \(3\) od základne každého kužeľu. Guľa s polomerom \(r\) leží vnútri oboch kužeľov. Nájdite najväčšiu možnú hodnotu \(r\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.