Počet bodov:
Popis:  9b

Maťkovi sa podarilo v Koši Môjho Šťastia vyhrať \(2021\) eur, a tak sa vybral na dovolenku do Vysokých Tatier. Lenže vodička taxíka zablúdila a zaviezla ho namiesto toho do pohoria Vysoké Taury. Maťko si povzdychol a povedal si, že keď tu už je, tak si aspoň pocestuje lanovkami vo Vysokých Taurách.

Vo Vyskoých Taurách sa nachádza až \(n \geq 3\) staníc, medzi ktorými premávajú lanovky, medzi každou dvojicou staníc vždy najviac jedna (obojsmerná). Maťko je veľký cestovateľ, no nie až tak moc. Preto chce navštíviť len nejakú trojicu navzájom rôznych staníc \(A,\, B,\, C\), v tomto poradí. Zistil, že nech si trojicu \(A,\, B,\, C\) vyberie ľubovoľne, vie sa medzi nimi presunúť lanovkami na najviac \(2\) prestupy. T. j. na ceste z \(A\) do \(B\) a z \(B\) do \(C\) využije dohromady najviac \(3\) lanovky (nie nutne rôzne; ak niektorú využije \(2\)-krát, budeme to považovať za použitie dvoch lanoviek), bez ohľadu na to, ktoré stanice označí ako \(A,\, B,\, C\). V závislosti od \(n\) určte najmenší možný počet lanoviek vo Vysokých Taurách.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.