Počet bodov:
Popis:  9b

Keď už bol Krtko v Ríme, tak ho Caligula poprosil, aby mu rozvrhol návrh na nové kúpele.

Majme ostrouhlý trojuholník \(ABC\), v ktorom \(|AB|\neq |AC|\). Označme \(E\) pätu výšky na stranu \(AC\), \(F\) pätu výšky na stranu \(AB\) a \(H\) priesečník týchto výšok. Ďalej uvažujme os uhla \(BAC\) a jej priesečníky s priamkami \(CF\) a \(BE\) označme postupne \(M\) a \(N\). Dokážte, že trojuholník \(MNH\) je rovnoramenný.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.