Počet bodov:
Popis:  9b

Keď Caligula s Krtkom sedeli pri večeri, tak si Krtko smutne povzdychol, ako mu chýba počítač, že by si rád spravil spreadsheet. Na to sa Caligula podivil, že také on v živote nevidel, tak sa Krtko hneď podujal mu vysvetľovať, čo to je. Caligulu to úplne nadchlo, takže sa rozhodol, že také nutne potrebuje. Tak Krtko zapojil všetky šedé bunky mozgové a vymyslel prístroj, na ktorom je navinutý papyrus tak, aby keď sa Caligula dostane na koniec tabuľky, mu to ďalej zobrazilo začiatok tabuľky. Krtkova tabuľka má \(2021\) riadkov a dokáže naraz zobraziť len \(90\) riadkov. Teda na začiatku zobrazuje len riadky \(1\)\(90\). Prístroj tiež obsahuje dve tlačidlá – „hore“ a „dole“ – ktorými sa vždy vie posúvať o \(3\) riadky hore alebo dole1. Ak teda na začiatku stlačí tlačidlo „hore“, bude vidieť riadky \(2019\)\(2021\) navrchu a potom riadky \(1\)\(87\). Caligula si náhodne zvolil dvojicu rôznych riadkov. Aká je pravdepodobnosť, že ich vie zobraziť na obrazovke naraz? Aká by bola táto pravdepodobnosť pre tabuľku s \(2022\) riadkami?


  1. Teda ak stlačí „hore“, navrchu sa mu zobrazia tri predtým skryté riadky a spodné tri zmiznú. Pre „dole“ naopak.↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.