Počet bodov:
Popis:  9b

 Keď sa Caligula dopočul, že sa šíria mestom klebety, že Incitatus nebol schopný vyriešiť úlohu sám, tak ho to napajedilo, že si hneď dal zavolať obyvateľov Ríma.

Obyvatelia Ríma1 sa postavili do radu a Caligula sa pred každého postavil a hodil si spravodlivou mincou. Ak padla hlava, tak Krtko zapísal H a obyvateľovi hlava ostala. Ak padol orol, tak si Krtko zapísal O a obyvateľa obesili. Caligula pokračoval, až pokým nemal Krtko napísanú postupnosť troch po sebe idúcich hodov H, H, O alebo O, H, O. Aká je pravdepodobnosť, že to bolo O, H, O?


  1. Pre potreby tejto úlohy predpokladáme, že Rím má nekonečne veľa obyvateľov.↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.