Počet bodov:
Popis:  10b

Potom, čo sa Krtko natrápil s Mirovou prednáškou, sa rozhodol, že preskúma Rím. Vybral sa na miestne mestské trhy, kde ho hneď upútal stánok so starčekom hrajúcim hru. Ten mu hneď začal vysvetľovať, ako to funguje.

Máme tabuľku \(n\times n\), ktorá má na každom z \(n^2\) políčok napísané jedno celé číslo. V jednom ťahu si môžeme vybrať ľubovoľné políčko a pričítať \(1\) ku všetkým \(2n-1\) číslam v jeho riadku aj stĺpci. V závislosti od \(n\) nájdite najväčšie číslo \(N\) také, že pre ľubovoľné počiatočné čísla v tabuľke vieme po konečnom počte ťahov mať aspoň \(N\) párnych čísel v tabuľke.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.