Počet bodov:
Popis:  9b

Keďže Krtko zdolal skúšku ľavou zadnou, tak mu kráľ potajme hodil do vrecka príklad, ktorým sa už dlho trápil. Keď sa Krtko ospravedlnil, že sa pôjde prejsť do záhrady, rukou vo vrecku našmátral dáky papierik. Avšak nebol to žiaden zamilovaný odkaz, ale matematický príklad!

Máme danú priamku \(p\) a úsečku \(AB\), ktoré sa pretínajú v bode \(P\) rôznom od bodov \(A,B\). Navyše vzdialenosť bodu \(A\) od priamky \(p\) je dvakrát väčšia ako vzdialenosť bodu \(B\) od priamky \(p\). Zostrojte1 na priamke \(p\) body \(X\) a \(Y\) tak, aby bol trojuholník \(AXY\) rovnoramenný so základňou \(AY\) a zároveň aby priamka \(BX\) bola osou uhla \(AXY\).


  1. Ak ste sa s podobným typom úloh ešte nestretli, môže vám pomôcť krátky text na stránke: https://kms.sk/ako_riesit/konstrukcne_ulohy/.↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.