Počet bodov:
Popis:  9b

Ako sa Krtko prechádza po záhrade, zbadá skupinku pávov a hneď ho pochytí hravá nálada. Na lavičke nájde misku s chlebom, ktorý využije na ich lov.

To prebieha tak, Krtko šmarí po pávovi chlieb, na ktorý sa páv chytí alebo nie. S pravdepodobnosťou \(\frac{1}{5}\) sa Krtkovi podarí šmariť chlieb majestátnym šmarom, pri ktorom sa páv chytí s pravdepodobnosťou \(\frac{3}{4}\). V opačnom prípade hodí Krtko chlieb malomocným šmarom, kedy sa páv chytí s pravdepodobnosťou \(\frac{1}{10}\). Krtko sa opakovane snaží šmariť chlebom, kým páva nechytí. Aká je pravdepodobnosť, že Krtko chytí páva majestátnym šmarom?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.