Počet bodov:
Popis:  9b

Keď sa Krtkovi šťastne podarilo otvoriť okno, celý natešený vyskočil von, nehľadiac kam padá. Dopadne do piesku, kde kúzelník Merlin ráta zapeklitý príklad a celý mu ho rozpráši. Merlina to úplne napajedí, ale Krtko sa hneď ponúkne, že rovnice zaňho vyrieši.

V obore kladných celých čísel vyriešte sústavu rovníc \[\begin{aligned} 2x^2 &= 4y^2 + 3z^2 + 2,\\ 13x &= 4y + 3z + 29.\end{aligned}\]

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.