Počet bodov:
Popis:  9b

…hneď, ako dočíta zadanie príkladu z Merlinovej knihy, sa pred ním zjaví portál, ktorý ho tentokrát zoberie do dielne Františka I. Lotrinského. Ten ho hneď zapriahne do práce. Potrebuje totižto vystrihnúť perfektnú kružnicu na šaty pre Máriu Teréziu.

Majme štvorec \(REKT\) s priesečníkom uhlopriečok \(L\). Určte polomer kružnice vpísanej trojuholníku \(KEL\) vzhľadom na dĺžku strany štvorca.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.