Počet bodov:
Popis:  9b

Keď sa im vďaka Krtkovi podarí vyriešiť problém so závlahou, Mária Terézia vytiahne obrovský papier a podujme sa kresliť plán novej školskej reformy. Krtko, povzbudený svojimi úspechmi, nezaváha ani na chvíľu a okamžite sa k nim pripojí.

Nech \(O\) je stred kružnice opísanej trojuholníku \(ABC\). Kružnica opísaná \(AOB\) pretína priamky \(BC\) a \(AC\) postupne v bodoch \(P\) a \(Q\) (\(P\neq B\), \(Q \neq A\)). Dokážte, že \(O\) je ortocentrum trojuholníka \(CPQ\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.