Počet bodov:
Popis:  9b

Na narodeniny som dostal pascu na myši. Aby fungovala, potrebujem do nej trojuholník syra pre moju trojuholníkovú myš.

Majme trojuholník \(MY\check{S}\) s bodom \(F\) na strane \(M\check S\). Označme \(R\) a \(S\) postupne stredy kružníc opísaných trojuholníkom \(FY\check S\) a \(MFY\). Dokážte, že trojuholníky \(MY\check S\) a \(SYR\) sú podobné.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.