Počet bodov:
Popis:  9b

Môj problém spočíva v tom, že neviem, kedy ukončiť vetu, pretože sa v nej vždy točím do kruhu, ako v prípade trojuholníka \(ABC\), ktorého vpísaná kružnica sa dotýka strán \(AB\) a \(AC\) postupne v bodoch \(D\) a \(E\) a ktorého pripísaná kružnica k strane \(BC\) sa priamok \(AB\) a \(AC\) dotýka postupne v bodoch \(F\) a \(G\), pričom osi vnútorných uhlov \(\sphericalangle CBA\) a \(\sphericalangle ACB\) pretínajú priamku \(DE\) v bodoch \(X\) a \(Y\), a osi tých istých vonkajších uhlov pretínajú priamku \(FG\) v bodoch \(Z\) a \(W\), čo ma núti dať vám za úlohu dokázať, že \(X,\, Y,\, Z\) a \(W\) ležia na kružnici.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.