Počet bodov:
Popis:  10b

Môj hrad má \(43\) vežičiek rozložených pravidelne na kružnici. Na jeho výzdobu potrebujem kúpiť veľa stužiek. Každé dve veže totiž prepojím práve jednou, modrou alebo červenou. Z každej veže bude viesť práve \(20\) červených a \(22\) modrých stužiek. Trojicu veží nazveme modrým (resp. červeným) triom, ak medzi nimi vedú len stužky modrej (resp. červenej) farby. Predpokladajme, že na mojom hrade je \(2022\) modrých trií. Koľko je červených trií? Uveďte všetky možnosti.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.