Počet bodov:
Popis:  9b

Keď sa David osprchoval, išiel sa so svojou partiou naraňajkovať do najbližšej Blagovgradskej jedálne. Kým čakali na svoje jedlo, Nina si všimla, že na stole stojí jedna modrá a jedna zelená váza, pričom obe majú štvorcovú podstavu. Taktiež boli na stole dve servítky zložené do zhodných rovnoramenných pravouhlých trojuholníkov. Jednotlivé vázy sa dali na tieto servítky položiť tak, ako na obrázku 1. Ďalej Nina zistila, že podstava väčšej vázy má stranu dlhú \(\SI{21}{\centi\metre}\). Vedeli by ste z toho zistiť, ako veľkú stranu mala podstava menšej vázy?

Obrázok 1: Poloha váz na servítke
Obrázok 1: Poloha váz na servítke

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.