Počet bodov:
Popis:  9b

Po ceste z internátov na univerzitu sa Slovákom (prekvapivo?) podarilo stratiť. Keďže ulice Blagordu sa hemžia nebezpečnými mačkami a psami, chcel sa slovenský tím čo najskôr dostať do bezpečia. Miestny Blagordčan im však dal iba hmlisté inštrukcie. Namiesto priamej cesty ich poslal do päty kolmice na kostolnú cestu a odtiaľ \(18\) krokov doľava a potom \(24\) doprava. Chudáci Slováci museli vyriešiť jednu úlohu ešte pred samotným súťažným dňom, aby sa ho vôbec mohli zúčastniť.

V trojuholníku \(ABC\) označme ako \(D\) pätu výšky na stranu \(AB\). Nech \(M\) je stred strany \(AC\) a \(N\) je stred úsečky \(BD\). Vieme, že \(|AB|=24\) a \(|CD|=18\). Určte \(|MN|\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.