Počet bodov:
Popis:  9b

Mati pochopil, že sa s Marekom nemôže porovnávať, a tak túto úlohu prenechal na Teri.

Teri porovnáva Matiho a Mareka, ktorí si za svojich reprezentantov zvolili dve nezáporné reálne čísla \(x\), \(y\) také, že \(x+y=2\). Dokážte, že \[x^2 y^2 (x^2+y^2) \leq 2.\]

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.