Počet bodov:
Popis:  9b

Jožko sa odpojil od vedúcich, ktorých tlačila Kaja po kružnici a rozhodol sa ich vystrašiť na začiatku ich najbližšieho okruhu. Má však veľmi prísne pravidlá pre strašenie vedúcich.

Jožko je ochotný vystrašiť vedúcich v okruhu s číslom \(k\in\mathbb{N}\) len vtedy, ak pre každé nepárne prirodzené číslo \(n > 100\) platí \(k \mid 20^n + 22^n\). Nájdite všetky také prirodzené čísla \(k\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.